Duurzaamheid & elektrificatie

Elektrificatie

Image

Samen met Electron van gas naar elektriciteit

Steeds meer bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen zoals gas, naar elektriciteit als brandstof voor hun industriële processen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar heeft ook diverse andere voordelen. Over het algemeen is elektrisch aangedreven apparatuur niet alleen  energiezuiniger dan de conventionele optie, maar heeft deze ook lagere onderhoudskosten. Electron heeft een ruime ervaring in de elektrificatie van gasgestookte processen in onder meer de zware industrie, petrochemie en raffinaderijen. Wij helpen u graag om deze overgang te realiseren.

Een hoog rendement tot wel 95%
Minder CO2-uitstoot, nul indien hernieuwbare energie wordt gebruikt
Uitstekende temperatuurregeling: +/- 1°C
Eliminatie van thermische NOx- en SOx-emissies
Veiligere en stillere productieomgeving

Van fossiel naar hernieuwbaar

Op dit moment is het overgrote deel van de industriële processen gasgestookt. Maar de financiële en milieu gerelateerde voordelen voor industriële bedrijven van het gebruik van elektriciteit nemen toe. Tegenwoordig bestaat ongeveer 20 procent van de in de industrie verbruikte energie uit elektriciteit. Steeds meer industriële bedrijven, gesteund door beleidsmakers en nutsbedrijven, maken plannen voor de invoering van elektrische technologieën voor hun huidige brandstofverbruik.

Van alle brandstof die industriële bedrijven gebruiken voor het opwekken van energie, kan naar schatting bijna 50 procent worden vervangen door elektriciteit, met behulp van de technologieën die vandaag beschikbaar zijn. Dit omvat alle energie die nodig is om warmte op te wekken voor industriële processen tot ongeveer 1.000 graden Celsius. Elektrificatie van deze processen, vereist geen fundamentele verandering in de procesopzet. Het gaat hierbij puur om de vervanging van een apparaat, zoals een ketel of oven, dat op conventionele brandstof werkt, door een elektrisch apparaat.

Proces

Bij Electron hebben we veel ervaring met het elektrificeren van processen in verschillende industrieën, waaronder olie en gas, asfaltverwerking en staalproductie. Op basis van uw proces, wensen en eisen op bijvoorbeeld het gebied van temperatuur, bekijken wij of het mogelijk is om gasgestookte processen uit te voeren met elektrische verwarming. We ontwerpen een conceptoven die hetzelfde of zelfs beter presteert dan een gasgestookte variant. Bij dit ontwerp houden we rekening met hapex opex-inzichten, te ontwerpen besturingen en bedenken we een bijbehorende infrastructuur. Gedurende dit proces werken we nauw samen met u als klant en met onze leverancier Kanthal. Hierna volgt veelal een proef op labschaal (labscale unit). Is het proces en de interactie met de verwarming zoals we verwachten? Dan is de volgende stap een grotere pilotunit op locatie. Bij een goed resultaat vervangen of retrofitten we de bestaande ovens, waarna de elektrificatie voltooid is.

Diverse voordelen

Elektrificatie heeft verschillende voordelen. In het algemeen is elektrisch aangedreven apparatuur niet alleen iets energie-efficiënter dan de conventionele optie, maar de onderhoudskosten zijn lager en, in het geval van de industriële boiler, zijn de investeringskosten van de elektrische apparatuur lager. In het geval als er koolstofvrije elektriciteit wordt verbruikt, daalt de broeikasgasuitstoot van de industriële site daarnaast aanzienlijk. Waar je met gasgestookte processen verder te maken kunt hebben met warme en koude punten, is de verwarming in het geval van een elektrisch proces bovendien geheel egaal.

Dubbele of hybride opstellingen

Voor toepassingen die warmte bij lage of middelhoge temperaturen vereisen, is het mogelijk de warmtevraag gedeeltelijk te elektrificeren. Hierbij kan flexibel worden geschakeld tussen het verbruik van elektriciteit en dat van fossiele brandstoffen. Met een dubbele of hybride ketelopstelling kan stoom worden geproduceerd uit zowel elektriciteit als fossiele brandstoffen. De initiële investeringen van een dubbele of hybride opstelling zijn hoger dan bij een enkelvoudige opstelling, maar er zijn ook diverse voordelen. Zo kunnen de brandstofkosten lager zijn, kunnen hiermee extra inkomstenbronnen worden aangeboord en zou er rechtstreeks gebruik kunnen worden gemaakt van elektriciteit die afkomstig is van een nabijgelegen locatie voor de productie van intermitterende hernieuwbare energie, zoals een zonne- of windmolenpark.

Werkwijze

Bij Electron zetten we graag een stap extra. We zijn vindingrijk, leergierig en hebben veel ervaring op het gebied van elektrificatie. Bovendien beheersen wij alle verwarmingstechnieken, van kamertemperatuur tot duizenden graden. Graag denken we met u mee en gaan we samen met u op zoek naar de oplossing voor uw technische puzzel.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de elektrificatie van uw processen of één van onze andere diensten of producten. Of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Ontdek hoe onze warmte uw business kan verbeteren

Contact & downloads

Advies aanvragen